سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

رویدادها

 

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 17 اردیبهشت ماه 1402

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 17 اردیبهشت ماه 1402

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "دکتر محمدعلی رمضانی فرانی"، مورخ 17 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 10 اردیبهشت ماه 1402

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 10 اردیبهشت ماه 1402

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "دکتر محمدعلی رمضانی فرانی"، مورخ 10 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 20 فروردین ماه 1402

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 20 فروردین ماه 1402

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "دکتر محمدعلی رمضانی فرانی"، مورخ 20 فروردین ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 14 اسفندماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 14 اسفندماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 14 اسفندماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 7 اسفندماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 7 اسفندماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 7 اسفندماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 30 بهمن ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 30 بهمن ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 30 بهمن ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 23 بهمن ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 23 بهمن ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 23 بهمن ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 16 بهمن ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 16 بهمن ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 16 بهمن ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 9 بهمن ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 9 بهمن ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 9 بهمن ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 2 بهمن ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 2 بهمن ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 2 بهمن ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 25 دی ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 25 دی ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 25 دی ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 18 دی ماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ 18 دی ماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ 18 دی ماه ساعت 8 الی 10 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ ۱۳ آذرماه 1401

نشست‌ علمی تخصصی مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری مورخ ۱۳ آذرماه 1401

جلسه این هفته مرکز فلسفه علوم طبیعی و فناوری از سلسله نشست‌های علمی تخصصی با ارائه "حجت‌الاسلام معلمی‌زاده"، مورخ ۱۳ آذرماه ساعت 8 صبح در سالن شهید شهریاری برگزار می‌گردد.


LinE_IHU
samaneh
line2

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - موقعیت امام صادق(ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم پایه

تلفن تماس: 74189500-021|پست الکترونیکی: science@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.