سه شنبه ١٥ آذر ١٤٠١

 

نقشه راه مرکز


 

نقشه راه در معنای عام آن عبارت است از جانمایی راه ها و مسیرهای موجود در یک منطقه جغرافیایی مشخص. نقشه راه در معنی عمومی ابزاری است برای مسافران به منظور شناخت، تقرب، تنظیم جهت و طراحی میزان قطعیت برنامه سفر. اما نقشه راه در معنی اصطلاحی، ابزاری برای برنامه ریزی منابع علم و فناوری است.

نقشه راه فناوری یک ابزار اثربخش برنامه‌ریزی فناوری است که به شناسایی نیازهای محصولی، انطباق آن ها با گزینه‌های فناوری و توسعه پروژه های مورد نیاز برای تحقق فناوری‌های مورد نظر کمک می‌کند.

دســتيابي به آرمان‌هاي بلند نظام مقدس جمهوري اســلامي ايران مســتلزم تــلاش همه جانبــه در تمام ابعــاد فرهنگي، علمى، اجتماعي و اقتصادي اســت. از اين رو تدوين و اجراي برنامه هاي پيشرفت در بازه‌هاي زماني معين و اختصاص منابع لازم بــراي تحقق اهداف اين برنامه‌ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اســلامي است.

از طرف ديگر مقولة علم و فناوري از مهمترين زيرســاختهاي پيشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه‌هاي مختلف اســت. به اين ترتيب تحقق آرمانهاي متعالي انقلاب اســلامي ايران مانند احياي تمدن عظيم اســلامي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملتها و كســب آمادگي براي برقــراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشــرفتي همه‌جانبه در علم اســت؛ علمي كه داراي ســه شاخصة عدالت، معنويت و عقلانيت است. در پرتو چنين علمي اســت كه جامعة بشري آمادگي تحقق حكومت جهاني انسان كامل را يافته و در ساية چنين حكومتي ظرفيت استعدادهاي بشر به شكوفايي و كمال خواهد رسيد.
تحقق اين هدف نيازمند ترســيم نقشة راهي است كه در آن نحوة طى مســير، منابع و امكانات لازم، تقسيم كار در سطح ملى و الزامات در اين مســير به‌طور شــفاف و دقيق مشخص شده باشــد.


در ترسيم اين نقشه كوشش شده، تا با الهام‌گيرى از اســناد بالادستي و بهره‌گيرى از ارزش‌هاى بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبردى نظام جمهورى اسلامى ايران، چشم‌انداز علم و فناورى در افق 1404هجرى شمسى تبيين شــود.
در اين چشــم‌انداز، " جمهورى اسلامى ايران با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان، كشورى برخوردار از انسانهاي صالح، فرهيخته، ســالم و تربيت‌يافته در مكتب اســلام و انقلاب و با دانشــمنداني در تــراز برترين‌هاي جهان؛ توانــا در توليد و توســعه علم و فناوري و نوآوري و به كارگيري دســتاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان" خواهد بود.


پیوندهای مفید
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 636
 بازدید امروز : 314
 کل بازدید : 260685
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0.20
اوقات شرعی

«نشریات علمی دانشکده»

  شیمی دارویی - چاپ دوم نگرشی نوین بر مکانیک تحلیلی (جلد دوم)نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - موقعیت امام صادق(ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم پایه

تلفن تماس: 74189500-021    پست الکترونیکی: science@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:636